Analele Universităţii
"Eftimie Murgu"
Reşiţa
Fascicula de Inginerie
ISSN-L 1453-7397
   Printed version ISSN 1453-7397
   Online version  ISSN 2344-4568

                                                            Issues > Archive > 2002
 
Main
  About the Journal
  Editorial Board
  Scientific Board
  Call for papers
  Subscriptions
  Contact
Issues
  Current Issue
  Archive
Indexed by
  EBSCO
  RePEc
  ProQuest
  ICAAP
 Ulrich's
  IndexCopernicus
  Livre
  DOAJ
Links
  "Eftimie Murgu" Univ.
  "Eftimie Murgu" PH
 

Anul IX (2002), Nr. 1

Sectiunea A. matematici aplicate. informatica

 

Anghel Cornelia Victoria

Aspecte privind crearea infrastucturii de comunicatii prin cablarea structurala.

 

Anghel Cornelia Victoria;  Anghel Ioana

Folosirea functiilor convexe si concave în rezolvarea unor probleme de programare neliniara.

 

Anghel Cornelia Victoria;  Anghel Ioana

Unele notiuni de optimizare prin folosirea programarii neliniare.

 

 

Sectiunea B. Inginerie mecanica

 

Anghel Stefan

Publicatii semnificative ale membrilor filialei ARoTMM Resita în perioada 1992 – 2002.

 

Anghel Stefan; Pastor Augustin; Anghel Cornelia; Berinde Florin

Contributii la sinteza analitica a mecanismelor cu came plane utilizând legi de miscare polinomiale de grad înalt.

 

Antila Valeriu

Determinarea rezistentei la forfecare a îmbinarilor otel aluminiu cu sectiuni conice si diametre de 90 milimetri sudate prin frecare.

 

Antila Valeriu

Determinarea rezistentei la forfecare a îmbinarilor otel aluminiu cu sectiuni conice si diametre de 100 milimetri sudate prin frecare.

 

Antila Valeriu

Corelatii între fortele de rupere la forfecare pe tipuri de îmbinari otel-aluminiu cu sectiuni conice si diametrul de 90 milimetri sudate prin frecare.

 

Lungu Ioan; Hânda Petru

Functiile de baza si functiile speciale ale sistemelor de comanda numerica actuale.

 

Manescu Tiberiu Stefan

Analiza deformatiilor ce apar la obturatoare de tip vana fluture biplana.

 

Manescu Tiberiu Stefan

Consideratii asupra tensiunilor ce apar în placile de aluminiu sudate frontal.

 

Manescu Tiberiu Stefan; Bretotean-Pinca Camelia

Metode de calcul a starii de tensiune ce apare în structuri de rezistenta complexe.

 

Manescu Tiberiu Stefan

Studiul starii de tensiune la un dispozitiv de transportat arbori cotiti.

 

Megheles Mircea

Folosirea modulelor programului Omniwin la realizarea planelor de croi pentru masini cu comanda numerica.

 

Megheles Mircea

Marirea patrunderii la sudarea wig prin acoperirea componentelor de sudat cu strat de flux activ.

 

Praisach Zeno-Iosif

Calculul obturatorului vanei cu jet tubular prin metoda elementelor finite.

 

Stângu Eugen-Filip; Ghitiu Adrian-Ioan

Program si baze de date pentru proiectarea asistata de calculator a tehnologiilor de sudare.

 

Stângu Eugen-Filip

Asupra posibilitatilor de utilizare a calculatorului electronic în proiectarea tehnologiilor de sudare.

 

 

Sectiunea C. Inginerie electronica si electrotehnica

 

Chioncel Petru; Chioncel Cristian P.

Monitorizarea si controlul instalatiilor energetice cu resurse regenerabile.

 

Chioncel Petru; Chioncel Cristian P.

Panouri solare rotative.

 

Chioncel Petru; Chioncel Cristian P.

Instalatie eoliana autonoma.

 

Gârlasu Stefan

Variante discrete ale transformatei Fourier.

 

Gârlasu Stefan; Gillich Nicoleta

Automatizare adaptiva pentru stabilizarea unui sistem energetic.

 

Radu Gheorghe; Radu Laurentiu

Traductoare ultrasonice focalizate cu arii fazate.

 

Raduca Eugen; Brodmann Michael; Voros Zoltan; Raduca Mihaela

Amplificator de curent de putere pentru interfatare.

 

Voros Zoltan; Brodmann Michael; Raduca Eugen

Amplificator final de tensiune cu excursie de 250Vvv.

 

 

Sectiunea D. Ingineria materialelor

 

Cziple Florentina

Caracterizarea termodinamica a solutiilor ternare regulare aplicate la sistemul Al-Cu-Si

 

Cziple Florentina

Calculul termodinamic al unei curbe liquidus din diagrama de echilibru fazic a sistemului binar Al-Cu, în cazul solutiei lichide ideale.

 

Cziple Florentina

Model de reprezentare a suprafetei liquidus din diagrama spatiala a sistemului ternar Al-Cu-Si prin modelarea termodinamico-matematica computerizata a curbelor liquidus din diagramele binare.

 

Lupinca Ionel-Cinca

Utilizarea fierului vechi în producerea fontelor.

 

Lupinca Ionel-Cinca

Studii privind solidificarea fontelor cenusii hipoeutectice.

 

Marta Constantin; Gillich Gilbert-Rainer

Baia metalica în faza de topire la elaborarea otelului manganos austenitic.

 

Marta Constantin; Gillich Gilbert-Rainer

Contributii privind elaborarea otelului manganos austenitic.

 

 

                            Sectiunea E. Legislatia creatiei intelectuale

 

 

Roata Valentin

Drepturile si obligatiile titularilor brevetelor de inventii.

 

Roata Valentin

Transmiterea drepturilor titularului de brevet de inventie.

 

Roata Valentin

Apararea drepturilor privind inventiile.